Inschrijvingen 

Vrije plaatsen schooljaar 2020-2021

Wenst u zich in te schrijven voor schooljaar 2020-2021 neemt u contact op met de school voor een afspraak.

Het decreet inschrijvingsrecht bepaalt dat scholen een capaciteitsbeperking  moeten bepalen. Voor onze school werd deze voor het schooljaar 2020-2021 vastgelegd op:

  •  Het aantal kleuters en leerlingen  wordt beperkt tot 24 per leerlingengroep en tot 2 kleuter- en leerlingengroepen per leerjaar. 

Toestand op 28/05/2020: 

instap (2018): 10 plaatsen

1ste kleuterklas (2017): 9 plaatsen 

2de kleuterklas (2016): 8 plaatsen

3de kleuterklas (2015): 0 plaatsen (wachtlijst)

1ste leerjaar (2014): 0 plaats

2de leerjaar (2013): 4 plaatsen 

3de leerjaar (2012): 0 plaatsen (wachtlijst)

4de leerjaar (2011): 4 plaatsen 

5de leerjaar (2010): 5 plaatsen 

6de leerjaar (2009): 0 plaatsen (wachtlijst) 

 

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

De aanmeldingsperiode via huldenberg.aanmelden.in is afgelopen.  

De vrije inschrijvingen starten op vrijdag 29 mei 2020. Wenst u zich in te schrijven voor het 

schooljaar 2020-2021 neemt u contact op met de school voor een afspraak via 02/302 43 90 of secretariaatdeletterboom@huldenberg.be.

Is er geen plaats meer in het leerjaar waarvoor u wenst in te schrijven, kan u zich nog altijd

inschrijven op onze wachtlijst.

Verloop inschrijvingen

U kan thuis de formulieren al afdrukken en invullen. Dit bespaart tijd.  Samen met de directie en/of het secretariaat overlopen wij de documenten.

 

De inschrijvingsdocumenten kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Niet vergeten:

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

  • Kids-ID of ISI+kaart

  • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

  • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

Inschrijving met volmacht

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van het kind

Inschrijvingsformulieren

Inschrijvingsformulier deel 1 en 2

Inschrijvingsformulier deel 3

Leerlingenkenmerken