top of page

Kiva in De Letterboom

Samen leren, samen werken, samen spelen: in onze school staat ‘samen zijn’ centraal.  Daarom werken wij volgens de Kiva-methode.

 
Kiva is Fins voor ‘fijn’ en als school willen we onze leerlingen natuurlijk een fijne tijd bezorgen.  Deze aanpak helpt ons om op een groepsgerichte manier het welbevinden van de kinderen te versterken en pestproblemen te voorkomen en op te lossen.  Het versterkt de sociale vaardigheden van de leerlingen en ook de leerkrachten voelen zich beter door het delen van dezelfde visie en aanpak.

 
Het kernteam volgde intensief de Kiva-opleiding en ging zich verder professionaliseren in Finland met de steun van Erasmus+. Deze knowhow wordt gedeeld met de rest van het team en geïntegreerd in de werking van de ganse school zodat elke leerling, van instapklas tot 6de leerjaar hier ook de vruchten van kan plukken. 


Onze werking is gebaseerd op 6 afspraken die in de hele school zichtbaar zijn en door elke leerkracht bewaakt worden.  Ze worden, aangepast aan de leeftijd, aangebracht van in de kleuterschool en verder in de kijker gezet in de lagere school.  
 

1 .jpg
6.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

De Letterboom gaat preventief te werk: 
 

  • Tijdens de eerste weken van het schooljaar, de gouden weken, werken we aan een fijne klas met groepsvormende activiteiten.

  • We starten de dag met een individuele kiva-begroeting met de juf. 

  • Kiva- lessen rond gevoelens en sociale vaardigheden.

  • We screenen op geregelde tijdstippen de groepssfeer en houden kindgesprekken.

  • Klasgesprekken

  • Theater en verhalen

  • Een sterke speelplaatswerking


Is er toch een probleem binnen een klas? Dan spelen de klasleerkracht en het zorgteam samen met een gerichte kiva-aanpak kort op de bal om het welbevinden van elke betrokken leerling en de groepssfeer te herstellen.   
Samen zeggen we NEE tegen pesten!

 


 

Kiva12.jpg
Kiva13.jpg
Kiva11.jpg
Kiva9.jpg
Kiva7.jpg
Kiva8.jpg
Kiva10.jpg
bottom of page