top of page

Inschrijven

Inschrijvingen schooljaar 2024-2025

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025, voor kinderen geboren tot 2022, zal gebeuren met een digitale aanmeldingsprocedure.

Volgende principes zullen gelden:

  • Voorrang voor broers, zussen en voor kinderen van personeelsleden blijft behouden en schrijven zich in op De Letterboom zonder aan te melden tussen 29 januari en 9 februari 2024.

  • De aanmeldingen starten vanaf 27 februari om 8u30 tot en met 19 maart 2024 tot 23u59. De aanmeldingen gebeuren op huldenberg.aanmelden.in

  • Criteria: schoolkeuze en afstand tot school.

 

Uiterlijk 19 april 2024 wordt het resultaat van de aanmeldingen bekend gemaakt via email en/of brief. Heb je een gunstig resultaat, dan kan je je kind inschrijven tussen 22 april en 13 mei 2024. 

De vrije inschrijvingen zonder aanmelden starten vanaf 23 mei 2024.

Vrije plaatsen schooljaar 2024-2025

 

Instap (2022): 10 vrije plaatsen

1ste kleuterklas (2021): geen vrije plaatsen

2de kleuterklas (2020): geen vrije plaatsen

3de kleuterklas (2019): geen vrije plaatsen

1ste leerjaar (2018): geen vrije plaatsen

2de leerjaar (2017): 2 vrije plaatsen 

3de leerjaar (2016): geen vrije plaatsen

4de leerjaar (2015): geen vrije plaatsen

5de leerjaar (2014): geen vrije plaatsen

6de leerjaar (2013): 1 vrije plaats

Verloop inschrijvingen

U kan thuis de formulieren al invullen. Dit bespaart tijd. Samen met de directie en/of het secretariaat overlopen wij de documenten.

 

De inschrijvingsdocumenten kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Niet vergeten:

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

  • Kids-ID of ISI+kaart

  • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

  • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

Inschrijving met volmacht:

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van het kind.

Inschrijvingsformulieren

Inschrijvingsformulier

Leerlingenkenmerken

Keuze Levensbeschouwelijke vakken

Inshrijvingen 2022-2023
bottom of page