Inschrijven

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023, voor kinderen geboren tot 2020, zal gebeuren met een digitale aanmeldingsprocedure.

Volgende principes zullen gelden:

  • Voorrang voor broers, zussen en voor kinderen van personeelsleden blijft behouden en schrijven zich in op De Letterboom zonder aan te melden tussen 31 januari en 13 februari 2022.

  • De aanmeldingen starten vanaf 1 maart 2022 8u30 tot en met 31 maart 2022 23u59. De aanmeldingen gebeuren op huldenberg.aanmelden.in

  • Criteria: schoolkeuze en afstand tot school.

 

Uiterlijk 8 april 2022 wordt het resultaat van de aanmeldingen bekend gemaakt via email en/of brief. Heb je een gunstig resultaat, dan kan je je kind inschrijven tussen 2 en 28 mei. 

De vrije inschrijvingen zonder aanmelden starten vanaf 29 mei 2022.

Vrije plaatsen schooljaar 2022-2023

 

Instap (2020): 3 vrije plaatsen

1ste kleuterklas (2019): 2 vrije plaatsen

2de kleuterklas (2018): 4 vrije plaatsen

3de kleuterklas (2017): 4 vrije plaatsen

1ste leerjaar (2016): geen vrije plaatsen

2de leerjaar (2015): geen vrije plaatsen 

3de leerjaar (2014): 1 vrije plaats

4de leerjaar (2013): 4 vrije plaatsen

5de leerjaar (2012): 2 vrije plaats

6de leerjaar (2011): 3 vrije plaats

Verloop inschrijvingen

U kan thuis de formulieren al invullen. Dit bespaart tijd. Samen met de directie en/of het secretariaat overlopen wij de documenten.

 

De inschrijvingsdocumenten kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Niet vergeten:

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

  • Kids-ID of ISI+kaart

  • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

  • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

Inschrijving met volmacht:

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van het kind.

Inschrijvingsformulieren

Inschrijvingsformulier

Leerlingenkenmerken

Keuze Levensbeschouwelijke vakken

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Wenst u zich nog in te schrijven voor schooljaar 2021-2022 neemt u contact op met de school voor een afspraak via telefoon (02/302 43 90) of email (directiedeletterboom@huldenberg.be).

Het decreet inschrijvingsrecht bepaalt dat scholen een capaciteitsbeperking moeten bepalen. Voor onze school werd deze voor het schooljaar 2021-2022 vastgelegd op: Het aantal kleuters en leerlingen wordt beperkt tot 24 per leerlingengroep en tot 2 kleuter- en leerlingengroepen per leerjaar.

 

Vrije plaatsen schooljaar 2021-2022

 

Instap (2019): geen vrije plaatsen

1ste kleuterklas (2018): 8 vrije plaatsen

2de kleuterklas (2017): 7 vrije plaatsen

3de kleuterklas (2016): 2 vrije plaatsen

1ste leerjaar (2015): geen vrije plaatsen

2de leerjaar (2014): 2 vrije plaatsen 

3de leerjaar (2013): 3 vrije plaatsen

4de leerjaar (2012): 2 vrije plaatsen

5de leerjaar (2011): 1 vrije plaats 

6de leerjaar (2010): 6 vrije plaatsen