top of page

Ouderraad

www.ouderraadletterboom.be

 

De ouders hebben een vanzelfsprekende band met het schoolgebeuren. Zij vertrouwen hun kind immers toe aan de school. De Letterboom kan bogen op een enthousiaste ouderraad die instaat voor een zinvolle en constructieve wisselwerking tussen ouders en school.

 

 Waarvoor staat de ouderraad?

  • is een aanspreekpunt voor de ouders van de school voor vragen, voorstellen, bekommernissen;

  • adviseert en denkt mee met de school over het beleid of belangrijke thema’s (verkeer, taal, pesten, milieu, etc.);

  • organiseert activiteiten met voornamelijk 3 doelen:

    • leerlingen een onvergetelijke ervaring bezorgen;

    • de ouders samenbrengen zodat iedereen elkaar leert kennen;

    • geld inzamelen om de school te ondersteunen in haar werking en extra investeringen mogelijk te maken.

 

De ouderraad is er voor iedereen!
Iedereen is welkom om van de Letterboom een 'bereleuke' school te maken. We werken via werkgroepen per activiteit (Halloween, kerstmarkt, carnaval, schoolfeest …) en per thema (pesten, milieu, naschoolse activiteiten… ). Heb jij interesse om mee te helpen? Stuur dan  een mailtje  naar: ouderraadletterboom@gmail.com

 

De ouderraad vergadert 5 keer per jaar met de directie en leerkrachten 

Alle ouders zijn welkom op de algemene vergaderingen van de ouderraad.

 

Op de agenda van de algemene vergaderingen staat onder meer: bezorgdheden en vragen van ouders , de planning en evaluatie van activiteiten, feedback van de werkgroepen, het financiële plaatje, de visie van de directie...

 

De vergaderingen van de ouderraad gaan steeds door om 20 uur in de refter van de school. We bieden iedereen een drankje en een versnapering aan.

 

Bekijk hier de data van de algemene vergaderingen van de ouderraad.

Voorzitter ouderraad De Letterboom: Stefanie Holvoet

 

ouderraadletterboom@gmail.com

www.ouderraadletterboom.be 

www.facebook.com/ouderraadletterboom/

bottom of page